For at importere kontakt data skal du klikke på dette ikon:  

Herefter vises følgende skærm:


Csv filen kan indeholde felterne vist i ovennævnte skærm.


Eller kun en del af dem som fex her.Ved at klikke på knappen import bliver data fra csv filen læst ind i databasen.

Ved afslutningen af indlæsningen vil systemet angive om det er gået godt.

Hvis der opstår problemer undervejs, stopper indlæsningen og får du også besked.